ขั้นตอนการจอง
1 .เมื่อท่านได้โทรจองห้องพักที่ท่านต้องการแล้ว
2. กรุณาโอนเงินค่าห้องพัก ตามจำนวน 100%
   
   โอนเงินผ่านธนาคาร กสิกรไทย
    สาขา พัทยาใต้  ประเภท ออมทรัพย์
    ชื่อบัญชี นาย สันติ  บูชาสุข
    เลขบัญชี  3-3029-8882-9
3.เมื่อท่านโอนเงินค่าห้องพักเรียบร้อยแล้ว
    กรุณาโทรแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อม สแกนและส่งเอกสารการโอนเงินมาที่ Email:laydaopeth@yahoo.co.th  เพื่อยืนยันการจองห้องพัก
ทาง บ้านกันเอง จะยืนยันพร้อมระบุวันที่จองเพื่อใช้เป็นหลักฐานในวันเช็คอิน
4.ปริ๊น/copy หลักฐานยืนยันการจองห้องพักนำมายื่นวันเข้าพัก
        เงื่อนไขการยกเลิกการจองห้องพัก
  หากท่านยกเลิกการจองห้องพักภายในเวลา 14 วันก่อนวันเช้คอิน ท่านจะถูกเรียกเ้ก็บเงินเท่ากับการเข้าพัก 1 คืนแรก
  หากท่านยกเลิกการจองห้องพักภายในเวลา 7 วันก่อนวันเช้คอิน ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
  กรณีที่ท่านไม่เข้าเช้คอินตามกำหนด จะถือเป็นการไม่เข้าพัก และท่านไม่สามารขอรับเงินคืนได้
   
บ้านกันเอง ต้องขออภัย ไม่รับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดค่ะ
 *ขออณุญาติขอห้องคืนหากมีการนำสัตว์เลี้ยงมาด้วย และสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำนะคะ*

  บ้านกันเอง งดให้บริการ ปิ้ง-ย่าง เพื่ิอป้องกันการเกิดอัคคีภัยค่ะ
   บ้านกันเอง ไม่ติดทะเลอยู่ห่าง ท่าเรือหน้าบ้าน ประมาณ 250 เมตร


    เวลา check in 01.30 pm.

    เวลา check out 11.30 am.      
 

บริการมอเตอร์ไซด์ให้เช่า
พร้อมน้ำมันเต็มถัง


Copyright 2015 © baankaneang.com All rights