ห้อง Standard 3 (สำหรับ 2 ท่าน)

วันจันทร์-พฤหัสบดี ราคา โทรสอบถาม
วันศุกร์เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคา โทรสอบถาม
เพิ่มเติม 400 บ./ท่าน

Copyright 2015 © baankaneang.com All rights