เเพ็คเกจสุดคุ้ม
17 กุมภาพันธ์ 2016 | 09:06:15
view 24884

 
    
  แพ็คเกจ  (2 วัน 1 คืน)
       ท่านละ 2,000 บาท ( 2 ท่าน ขึ้นไป)

 -ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน
 -มอเตอร์เที่ยวรอบเกาะ 1 คัน
 -อาหารสำหรับ 2 ท่าน 3 มื้อ
    *มือเช้า-อาหารเช้าที่บ้านกันเอง
    *มื้อกลางวัน-อาหารจานด่วนที่บ้านกันเอง
    *มือเย็น-อาหารชุดสำหรับ 2 ท่านที่ร้านอาหารชั้นนำของเกาะล้าน 
 -กิจกรรมดำน้ำ ซีวอล์คเกอร์ หรือ สน็คเกิ้ล+บานาน่าโบ๊ท
 -กิจกรรมตกหมึกกลางคืน
                                                                 
    
         เพ็คเกจ (3 วัน 2 คืน) ท่านละ 3,000 บาท ( 4 ท่านขึ้นไป )
1. ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน
2. อาหาร 6 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น(ทั้ง2วัน)
*มือเช้า-อาหารเช้าที่บ้านกันเอง
*มื้อกลางวัน-อาหารจานด่วนที่บ้านกันเอง
*มือเย็น-อาหารชุดสำหรับ 2 ท่านที่ร้านอาหารชั้นนำของเกาะล้าน 


    กิจกรรม
1. ดำน้ำซีวอล์คเก้อ หรือ ดำน้ำสน็อคเกิ้ล+บานาน่าโบ๊ท
2. ตกหมึกกลางคืน
3. มอเตอร์ไซด์ 1 คัน(น้ำมันเต็มถัง) สำหรับขับเที่ยวชมเกาะล้าน

    

Copyright 2015 © baankaneang.com All rights